"Ingeniøren har onsdag stillet Transportministeriet en række spørgsmål om regnestykket, men har endnu ikke modtaget...

Steven 🌞 Snedkers billede
Af Steven 🌞 Snedker den 29. maj 2017 - 10:14 [1]

"Ingeniøren har onsdag stillet Transportministeriet en række spørgsmål om regnestykket, men har endnu ikke modtaget svar."

Transportministeriet regner tilsyneladende strategisk.

Godt at vi har Ingeniøren til at eksaminere dem.

https://ing.dk/artikel/regeringens-kaempebesparelse-paa-biltrafik-fuld-huller-199330

Kommentarer

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Et relevant regnestykke kunne være hvad der skal trækkes ud af de transporteredes privatøkonomi hvis de skulle dække alle udgifter ved transporten, selvfølgelig incl. de foreskellige eksterne omkostninger. Her gør det for så vidt ingen principiel forskel om betalingen er i form af skat, benzin, investering eller billetter.

Så ville den oplysende sammenligning være hvor den totale "reducerede forbrugsmulighed" er tungest. Nogle steder ville det være ved kollektiv transport. Andre steder, der hvor de fleste bor, ville det være tværtimod.

Selvfølgelig er det ikke realistisk at forudsætte 1:1 konvertering mellem individuel og kollektiv transport, der er jo andre grunde end økonomi til at vælge den dyrere transportform, hvor fx komfort kan tælle til fordel for begge muligheder.

En helt anden debat kunne være om "vi" ønsker at affolke yderområder, når det ikke kan forudsættes at alle har mulighed for selv at klare transporten.

Regnestykket kunne blive ommøbleret en del når vi kommer dertil at vi kan drive en masse selvkørende elbiler uden individuelt ejerskab, med mulighed for at hidkalde en med kort varsel.

Tilføj kommentar

Ja, dette er et dumt spørgsmål med et nemt svar, men det er der kun fordi spam-robotter er for dumme til at besvare den slags, mens mennesker ikke er.
👍

Log ind eller registrer dig for at lægge langtidsholdbare, konstruktive kommentarer.
Registrerede brugere får bedre editor og flere likes.