No sponsored posts / Ingen sponsorerede artikler

We will not publish sponsored content. At most a note saying how much we were offered and that we declined. So it's a waste of time. Don't send us these offers.

Vi publicerer ikke sponsoreret indhold. Højst en notits der fortæller, hvor meget vi blev tilbudt, og at vi takkede nej. Det er spildtid. Send os ikke disse tilbud.

There's a longer version of this rejection at We don't publish "guest posts" . Der er også en interessant passus i Hvad jeg lærte af at søge Mediestøtte 2015 .

Med det sagt skriver vi en lille smule på opfordring og anmelder sikkert også noget . Hvis det ikke er for meget bøvl. Så længe det ikke kan så tvivl om Internetforbrugeren eller skribenternes misundelsesværdige integritet.

Dog. Steven skriver lidt vel rigeligt om streamingoptageren TV4ever på disse sider. Fordi emnet er dækket utroligt ringe i resten af verden, fordi han har været med til at lave systemet og det er interessant.

Log ind eller registrer dig for at lægge langtidsholdbare, konstruktive kommentarer.
Registrerede brugere får bedre editor og flere likes.