Så er der en spændende teksttolkningsopgave.

Steven 🌞 Snedkers billede
Af Steven 🌞 Snedker den 1. maj 2018 - 7:07 [15]

Så er der en spændende teksttolkningsopgave. https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00124 er den fulde tekst til Borgerforslaget om ligestilling af drenge og piger hvad angår andres klipperi i deres kønsorganer. I Krd Og Tante B er der her til morgen en koordineret tolkning af Borgerforslaget som der tilsyneladende ikke er belæg for i teksten. Eller er der? Måske er du en bedre tekstlæser og -gengiver end Christian Birk.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/omskaeringsmodstandere-i-modvind-vil-tillade-omskaering-af-kvinder

Kommentarer

Steven Snedkers billede

Jeg vil tro at Morten Frisch (der ikke har stillet Borgerforslaget ene mand og ikke kan ændre i teksten så snart underskrifterne er i hus) er citeret korrekt. Forslagene til lovændringerne i Borgerforslaget er dog stadig blot "Ovenstående kan opnås på flere måder:

A. Sundhedsloven

Følgende kan tilføjes i § 17 Stk. 4.: ”Til indgreb, som ikke er til direkte sundhedsmæssig fordel for personen, kan hverken den mindreårige eller forældremyndighedens indehavere give informeret samtykke.”

B. Straffeloven

Straffelovens § 245 a ændres således: ”§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb, med eller uden samtykke, på en umyndig person bortskærer eller på anden måde fjerner ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.”

C. Forældreansvarsloven

Forældreansvarslovens § 2 ændres til: ”Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling, herunder ikke-terapeutisk omskæring.”

Steven Snedkers billede

Mit problem med "Omdiskuteret borgerforslag vil også tillade omskæring af kvinder" er at jeg ikke i borgerforslaget betitlet "Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn" kan læse det mindste om omskæring af voksne. Det synes kun at omhandle umyndige.

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Siden forslaget er formuleret kønsneutralt, og direkte peger på ændring af den eksisterende §245a, der jo nu også forbyder omskæring af voksne kvinder, er det ikke ukorrekt at den her foreslåede formulering vil gøre det lovligt for en læge (eller andre) at omskære myndige kvinder.

Dette er jo en konsekvens af at ville være kønsneutral, og lade myndiges selvbestemmelse også omfatte beskæring af deres kønsorganer.


     Malthe Høj-Sunesen
    s billede

Naser Khader og Monica Ritterband opfordrer også til, at man ikke blot ændrer §245a til at være kønsneutral, men skriver, at det netop bør være kønsspecifikke paragraffer.

Heldigvis fremsætter politikerne ikke borgerforslagene ad verbatim, ligesom det skal igennem 3 behandlinger før det kan blive til lov.

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Et spørgsmål kan være om det fortsat skal forbydes voksne kvinder frivilligt at "trimme" deres kønsorganer. Som der står i Wikipedia:

En del kvinder søger selv læge for at få reduceret deres indre kønslæber af kosmetiske årsager. I Danmark skal der være en medicinsk årsag til stede, før en læge må foretage et sådant indgreb.

Der kan da være holdninger til om det er smart at gøre, men det er jo ganske udbredt også andre steder at tilpasse den fysiske fremtræden.


     Malthe Høj-Sunesen
    s billede

Johnnie Hougaard Nielsen Så er spørgsmålet bare: Hvornår er det kvinden selv, som lægger sig under kniven, og hvornår er det pres fra familien?

Steven Snedkers billede

Borgerforslaget siger (min fremhævning) "Straffelovens § 245 a ÆNDRES SÅLEDES: ”§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb, med eller uden samtykke, på en UMYNDIG person bortskærer eller på anden måde fjerner ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.”

Det lyder jo meget fornuftigt. Men, aha (og tak). I den nuværende straffelov står der "§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år."

Nu kan jeg se hvad de omskæringslystne mener.

De ville gerne fortsætte en kønsuligestilling mellem voksne.

Men så må de vel stemme for en "§ 245 b. De kvindelige kønsorganer har særstatus og må aldrig klippes i, selv ikke hvis ejeren ønsker det. Undtaget er medicinske hensyn."

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Malthe Høj-Sunesen - Tilsvarende kan det siges at forbudet mod tatovering af personer under 18 år stadig åbner for at myndige modtager en tatovering efter "forslag" fra nærtstående. Mig bekendt har dette ikke givet anledning til en problematik om uønskede tatoveringer.

Bredere sagt kan det siges at myndighedsalderen må tages alvorligt, også selv om der på mange forskellige områder kan være risiko for at nærtstående "inspirerer" til dispositioner udenfor den handlendes eget initiativ.

Der er dog særdeles stor forskel på mulighederne for at sige "nej" for en 18-årig, sammenlignet med en yngre.

Det principielle spørgsmål er om kosmetisk kønskirurgi skal være forbudt for kvinder, men tilladt for mænd?

Steven Snedkers billede

Straffelovens §245a forhindrer så vidt vides ikke i dag at kvinder over 18 år "med samtykke får bortskåret og fjernet ydre kønsorganer helt eller delvist" Så §245a tager dog et vist hensyn til kvinders ommøbleringsønsker. - Men der hævder man nok at klipperiet er medicinsk begrundet.

Ligeledes kan jeg læse at 1/3 af kvinder under 30 fortryder deres sterilisation (hvor der formentlig klippes højere oppe end §245a rækker). Man imødegår det med en 6 måneders venteperiode.

Generelt mener jeg vist at myndige kan lade sig klippe og amputere lige så tosset de vil. Bare det er for egen regning og en offentligt betalt læge/psykolog kan godtgøre, at det ikke er et kronisk/momentant sindssygt menneske, der er ved at gøre ubodelige skade på sig selv. Kosmetisk og religiøst klipperi i kønsorganer ville nok også have godt af en 6-måneders venteperiode og lidt oplysning fra allerede klippede. Men jeg er ikke sikker.

Steven Snedkers billede

Generelt er jeg nok til venteperioder på indgreb, der beviseligt er en sky af komkplikationer

dr.dk - Tæt På - TÆT PÅ Ivy har fortrudt sin kønsskifteoperation

Steven Snedkers billede

"Det principielle spørgsmål er om kosmetisk kønskirurgi skal være forbudt for kvinder, men tilladt for mænd?"

Der er jeg klart for ligestilling. Og uvildig oplysning. Og, bare for en sikkerheds skyld, egenbetaling og venteperiode.

Johnnie Hougaard Nielsens billede

§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

Den nuværende lovtekst gør det entydigt ulovligt at efterkomme kvinders ommøbleringsønsker. Om absolut frivillige operationer af kosmetiske årsager vil komme til myndighedernes og domstolenes kendskab eller ej er principielt uvigtigt.

Det er afgørende om og hvornår den "modtagendes" samtykke åbner for noget som ellers ville være ulovligt. Der findes jo også en række seksuelle omgangsformer som entydigt ville være ulovligt uden frivillighed.

Men ja, forsigtighedsregler såsom venteperioder, og måske uafhængig rådgivning, kan der være en god pointe i.

Steven Snedkers billede

Og så synes jeg i øvrigt at alle voksne, der køber noget på nedenstående menu, skyder sig selv i foden. Eller noget i den retning.

https://lh3.googleusercontent.com/jh9TXr_6Y1pn7VHpcyc3Zkekqris4t1roaOuSUrlwA-dubrO5tiyEn1-05vyjJR0SqqWF-BSzOv0Kq5E9c-671eHeM8YpX1VOGdz=s0

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Hvad pimping af kønsorganer angår, har jeg engang mødt en moden (ikke "blot" voksen) mand, hvor det klirrrede metallisk fra skridtet når han satte sig ned. Selv om jeg langt fra har tilsvarende interesser, så jeg det mest som et sjovt eksempel på hvor forskellige ønsker mennesker har, i fuld frivillighed. Mit indtryk var at det fremmede hans seksualliv, når det hændte at kvinder blev nysgerrige omkring hvordan det kunne påvirke oplevelsen.


     Jan Bruun Andersen
    s billede

Nu er det jo ikke første gang at politikerne i Folketinget har taget sig retten til at bestemme over voksne menneskers kroppe.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59329

§ 1. Den, der tatoverer en person under 18 år, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tatoverer en person i hoved, på hals eller på hænder.

retsinformation.dk - Tatoveringsloven - Lov om tatovering -

Tilføj kommentar

Ja, dette er et dumt spørgsmål med et nemt svar, men det er der kun fordi spam-robotter er for dumme til at besvare den slags, mens mennesker ikke er.
👍

Log ind eller registrer dig for at lægge langtidsholdbare, konstruktive kommentarer.
Registrerede brugere får bedre editor og flere likes.