Sam Harris og vennerne taler altid om interessante ting.

Steven 🌞 Snedkers billede
Af Steven 🌞 Snedker den 2. januar 2018 - 8:53 [4]

Sam Harris og vennerne taler altid om interessante ting. En af grundene til at jeg ikke væmmes voldsomt over mine skatteindbetalinger er, at jeg ved at de kommer andres børn til gode.

https://www.newyorker.com/tech/elements/what-if-parents-loved-strangers-children-as-much-as-their-own

Kommentarer

Steven Snedkers billede

Her er noget mere skattepropaganda. Noget med at samle pindene.

facebook.com - B.S. Christiansen

Steven Snedkers billede

Her advokeres der for tvungent, statsligt tilsyn, havarikommissioner osv.

independent.co.uk - 2017 was the safest year for air travel ever

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Tanken om ikke at kere sig mest om eget afkom ser jeg som ekstrem socialkonstruktivisme, der logisk set (med Peter Singer) kræver at kere sig ligeså meget om hønens afkom. Overordnet set er det dybt indbygget i evolutionen at fremme dem som genetisk er tættest, på bekostning af de fjernere.

Det må dog også siges at et særkende ved menneskearten er den meget store genetiske lighed, som fremmer det genetiske benefit ved samarbejde på stort plan, incl. at kere sig om den næste samfundsfremmende generation, også udenfor den nærmere familiekreds.

Og her er skat jo en praktisk måde at gøre dette på, bl.a. også fordi denne har en indbygget bias i retning af snarere at fremme dem som (også genetisk set) er en del af samme samfund.

Så jeg er uenig med Peter Singer om at vi har samme forpligtelse mod alle sansende livsformer, uafhængig af genetisk afstand.

Steven Snedkers billede

Jeg er heller ikke enig med Sam Harris i alt (kun næsten). Jeg elsker dog deres radikale tankeeksperimenter og respektfulde diskussioner. Fx. nød jeg til fulde Life is a Battelefield-diskussionen: "Kan du nu også sige, at du er anti-natalist (det er uetisk at forårsage andre menneskers fødsel) uden samtidig at være pro-mortalist (det var bedst om vi alle var døde og jo før, jo bedre)".

samharris.org - #107 — Is Life Actually Worth Living?

Tilføj kommentar

Ja, dette er et dumt spørgsmål med et nemt svar, men det er der kun fordi spam-robotter er for dumme til at besvare den slags, mens mennesker ikke er.
👍

Log ind eller registrer dig for at lægge langtidsholdbare, konstruktive kommentarer.
Registrerede brugere får bedre editor og flere likes.