"Xi has achieved a world where legal systems work for him but not on him.".

Steven 🌞 Snedkers billede
Af Steven 🌞 Snedker den 4. marts 2018 - 6:48 [15]

"Xi has achieved a world where legal systems work for him but not on him.". Kejseren slutter sig til megadiktatorgruppen der, tættere på Europa, allerede består af Zaren og Sultanen.

https://twitter.com/cshirky/status/969468958947598337

Kommentarer

Steven Snedkers billede

Greg Stillson vil også med i gruppen

twitter.com - CNN on Twitter


     Henriette Seljepil
    s billede

Interessant stof til eftertanke.

Steven Snedkers billede

Vladimir den Store er nok den mest sofistikerede af dem alle

thedailybeast.com - Russia’s Covert Campaign to Inflame East Europe

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Jeg er ikke så sikker på at en velfungerende diktator er værre end hvad der kommer ud af "demokrati" når folket ikke tager stemmeurnerne seriøst nok til at sætte sig ind i hvad de stemmer på. Så bliver den væsentligste demokrati-fordel måske den store indbyggede træghed, som på den anden side i lige så høj grad modarbejder fremskridt.

Steven Snedkers billede

Konkrete eksempler på velfungerende demokratier (giver tryghed+rigdom til mange): skandinavien.

Konkrete eksempler på velfungerende diktatorer (giver tryghed og rigdom til mange): ...

De gode diktatorer kunne findes... Men jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen. Jeg kan højst mest komme i tanke om diktatorer der i korte perioder har forhindret forskellige stammer i at bekrige hinanden.

Men er der en bedre-end-demokrati-diktator i

alexanderband.dk - Alexanderbands Diktatorkort

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Pointen var ment i forhold til hvilken retning en samfund bevæger sig i. Og her tænker jeg ikke kun på talrige eksempler på nydemokratiske stater der slet ikke har været i stand til at fremme tryghed og rigdom for mere end "særligt udvalgte", men også på hvordan fx USA har kunnet destruere hvad der tidligere var langt mere velfungerende (og her tænker jeg ikke specielt på hvad der prædikes fra 1600 Pennsylvania Ave, Washington).

Det er jo indlysende nemt at pege på kritisable ting i fx Kina, men det må også siges at de, sammenlignet med Mao-tiden, har været i stand til betydelige løft i tryghed og rigdom for almindelige kinesere.


     Henriette Seljepil
    s billede

For en ordens skyld- jeg har Weimar republikken i baghovedet i relation til emnet demokratier der afløses af diktaturer. Og jeg ser desværre tendser i denne frygtindgydende retning i relation til Stevens første kommentar. Vejen fra feudale stater er lang. Både i Europa og i Kina. Uafhængighedserklæ ringen er barn af den franske revolution, og på sin vis også en del af opgøret med feudalstaterne. Når der langes ud efter kommunist epokerne i Rusland og Kina gir det mening at huske på de Kejserriger der stod ivejen for udvikling.

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Henriette Seljepil - Selv om den franske revolution ofte omtales i et rosenrødt lys, må det nu siges at den førte til en periode præget af grusomheder og vold, og Napoleon som ganske problematisk diktator. Det var jo heller ikke for ingenting at Robespierre stod for hvad der kaldes for "terrorregimet".

De positive ting kom reelt først langt senere, så vejen ud af den fortidige feudalisme var svær.


     Henriette Seljepil
    s billede

Johnnie Hougaard Nielsen Helt enig. Tyskland er et særtilfælde. Medmindre vi sætter både Weimarrepublikken og Pariserkommunen i historiske paranteser. Sagen et, at et brutalt terrorregimente oftest tager over når Imperier bryder sammen.

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Set med de kolde observatør-briller bliver det interessant at se hvad der bliver af USA, hvis det ikke lykkedes at forlade Romerrige-vejen mod sammenbrud. Det kunne jo også gøre en forskel for hvordan visse andre store riger forholder sig i den verden, hvor det er så nemt at kaste grus i de demokratiske ritualer.

Måske historikerne om et par hundrede år ser hovedrystende på ideerne om folkets evner til at finde gode veje for samfundene, men snarere er enige med de tænkere, såsom Grundtvig og Kierkegaard, der i sin tid virkelig ikke så pøbelen som egnede til at bestemme noget, og direkte advarede mod sådanne tanker.

Demokrati har det med at sande til hvis der går for lang tid mellem "opdragende" episoder, såsom anden verdenskrig, til at holde vælgerne motiverede.


     Henriette Seljepil
    s billede

Johnnie Hougaard Nielsen Pøbel og Plebs- der er stadigvæk forskel. Og, Grundtvig mente, mig bekendt, at folkeoplysning og demokrati hører sammen. Kirkegård, der er vi enige. USA - deres debatkultur er nærmest en forlængelse af borgerkrigen. Måske er den aldrig afsluttet. Romerrige vejen- det er ialtfald påfaldende, at forbrugsfesterne blandt de rigeste når Romerske højder.

Jeg kan godt lide dit perspektiv på USA, du har nok desværre ret. "Kill them all" mentalitet, konspirations teorier om hvadsomhelst, extrem polarisering og absurd politisk ledelse; måske er det sidste udkald for forfatningen.

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Henriette Seljepil - Det kan nu være underholdende at se et perspektiv mellem fx USA og Grundtvigs ret udpenslede pøbelsyn:

Frygten for pøblen, hoben og mængden var et gennemgående motiv hos Grundtvig fra hans første politiske skrift i 1831 og frem til 1848 var. I 1838 sagde han for eksempel i Mands Minde-foredragene, at "Mængden nu begyndte at giøre sin Overmagt giældende, og Mængden er altid pøbelagtig". I flere artikler i 1848 advarede han mod at indføre en demokratisk forfatning, fordi det ville give 'mængden' politisk magt. En sådan styreform kunne let splitte samfundet, idet enhver ville blive opmuntret til at søge sit eget bedste. Ifølge Grundtvig kan man ikke blive overrasket over, "at naar man opmuntrer Mængden til at raade sig selv, den da ogsaa bliver balstyrig". Indførelse af demokrati vil let medføre, at mængden for alvor vil "raade sig selv og raade for det Hele, og giør begge Dele, som den har Hjerte og Forstand til".

http://grundtvigcenteret.au.dk/fileadmin/www.grundtvigcenteret.au.dk/nyheder_og_arrangementer/arrangementsarkiv/Grundtvig_som_samfundsbygger/Ove_Korsgaard.pdf


     Henriette Seljepil
    s billede

Johnnie Hougaard Nielsen Helt enig- og af dette fulgte................. 😉

Johnnie Hougaard Nielsens billede

For lige at sætte lidt mere perspektiv på Grundtvig og hans store engagement i folkeoplysning:

hvad vi end giør, saa staaer Almuens og Folkemængdens Regieringstid for Døren, saa vi maa skynde os alt hvad vi kan at opdrage og oplyse dem til at blive i det hele Kloge og naadige Herrer

Med et andet begreb kan det siges at han understreger behovet for "demokratisk dannelse" for at løfte pøblen til at være et folk med selvbevidsthed og evner til at deltage i demokratiet. Selv om nogle vil kalde det for elitært, kan det siges at det at være kvalificeret til stemmeboksen kræver en vis indsigt og kritisk sans overfor populistiske bandbuller.

Og en ganske stor del af dem som er gamle nok til at kunne stemme udviser ingenlunde sådanne evner eller interesser. Det er der ikke noget galt i, men så har de heller intet at gøre med en stemmeseddel i hånden. Jeg skælder ikke ud på hvad der stemmes, udelukkende om det sker på et rimeligt oplyst grundlag.

Jeg er selvfølgelig helt klar over at en bivirkning kunne være en væsentlig ændring i hvilke stemmeprocenter de enkelte partier får :-)

Tilføj kommentar

Ja, dette er et dumt spørgsmål med et nemt svar, men det er der kun fordi spam-robotter er for dumme til at besvare den slags, mens mennesker ikke er.
👍

Log ind eller registrer dig for at lægge langtidsholdbare, konstruktive kommentarer.
Registrerede brugere får bedre editor og flere likes.