Se det på nettet

Hotel Mumbai

Hotel Mumbai (stream/optag) (7,6 IMDB). Som Flight 93 et sobert og isnende kig ind i islamistisk terrorisme. Bestemt ikke for børn. Men burde ses af folk med stemmeret og folk, der vil have en holdning til terrorisme udover "Bare de ikke tager mig eller mine kære."

Sam Harris siger:

"But jihadists are all united in their hatred of liberal, Western values, and in their certainty of Paradise, and in their willingness to turn this world into an abattoir for the glory of God.

We cannot tolerate jihadists. We cannot let them immigrate into our open societies. And by we, I mean not just non-Muslims, I mean all Muslims who want to live sane lives in the 21st century. In the case of Israel and Palestine, the Palestinians have to rid themselves of their jihadists. And if that’s not possible, a stable peace with the Palestinians is not possible.

But this problem is so much bigger than Israel, or even global anti-Semitism. Spend some time reading about how the Islamic State treats Shiites. Look at the history of terrorism in Pakistan or India. If you want a totally painless way to do this, watch “Hotel Mumbai”—it’s a great film that depicts the terrorist attacks in Mumbai in 2008, by the Pakistani group Lashkar-e-Taiba. If you’ve forgotten, around a dozen jihadists killed over 160 people in Mumbai, many at the Taj Hotel, and the film shows this with brutal realism. And while they killed some Jews too, at a Jewish center, this attack had nothing to do with Israel, or America, or race, or so-called “settler colonialism,” or any of the other factors that Leftist fellow travelers have been fixated on since October 7th. Really, this is the least boring piece of homework you will ever be given. Go watch “Hotel Mumbai,” and once the killing starts, ask yourself how anyone, East or West, Muslim or non-Muslim, can live with these people." (Lyd-version)

Nyhedshistorie om angrebene fra 2008. Terroristerne tjekkede ofrenes digitale fodspor.

Bagmændene havde også ønsker for JP/Politikens hus i Danmark.

 

Deadline: Beretning fra Sveriges blodige bandekrig

Deadline: Beretning fra Sveriges blodige bandekrig (stream/optag). Førstehåndsberetning fra livet i et svensk parallelsamfund ved Faysa Idle.

De kunne have lært en del af Valdemar Sejr i marts 1241 i Vordingborg:

Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden.

Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde. Det er også rigtigt, dersom nogen ikke af frygt for Gud og kærlighed til retten kan lokkes til det gode, at frygten for øvrigheden og landets straffelov da kan hindre dem i at gøre ilde og straffe dem, hvis de gør det.

Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tarv, som bor i landet [...]

Det er kongens og landets høvdingers embede at overvåge domme og gøre ret og frelse dem, der tvinges med vold, såsom enker og værgeløse, børn, pilgrimme og udlændinge og fattige - dem overgår der tiest vold - og ikke lade slette mennesker, der ikke vil forbedre sig, leve i sit land; thi idet han straffer og dræber ugerningsmænd, da er han Guds tjener og landets vogter. [...]

Retskafne pragmatikere klarer sig bedre på alle punkter end ideologer.

Blood Father

Blood Father (stream/optag) (6,4 IMDB). Mel Gibson er hypermaskulin og sej. Det er en fornøjelse at se ham angrende, vild, oprigtig, vred, sadistisk og hvad han ellers altid har været god til.

Den første halvdel er værd at se for Mel Gibson. Og , til nød, den kvabsede blondine der lægger an på ham. Men hele filmen er dog en lidt stor mundfuld fordi den basalt set er forholdsvis tom og triviel.

Sider

Log ind eller registrer dig for at lægge langtidsholdbare, konstruktive kommentarer.
Registrerede brugere får bedre editor og flere likes.