En gammel artikel, jeg kom til at tænke på efter dagens artikel om omskæring i Kristelig Dagblad.

Steven 🌞 Snedkers billede
Af Steven 🌞 Snedker den 1. juli 2016 - 7:55 [14]

En gammel artikel, jeg kom til at tænke på efter dagens artikel om omskæring i Kristelig Dagblad.

Man gør ikke læsere klogere ved at give kommunikationsfolk fra brancheorganisationer lige så meget taletid som videnskabsmænd m/k. Nogle er trænet i at finde og efterprøve sandheden. Andre er trænet i at fordreje den og at give begge parter lige meget taletid gør alle grundløst dummere.

http://thinkprogress.org/climate/2014/07/07/3456782/bbc-cuts-climate-deniers/

Kommentarer

Steven Snedkers billede

Og her er en generel begynderartikel for journalistspirer og ældre journalister, der har glemt hvad faget går ud på http://theconversation.com/no-youre-not-entitled-to-your-opinion-9978

Steven Snedkers billede

Man kan umiddelbart ikke læse hele Brittas artikel online. Men bare i starten er der noget galt med matematikken. 5+22+x = 38. x må så være 11, men hvad er relevansen for debatten?

http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/omskaering-giver-ikke-maend-sexproblemer

Steven Snedkers billede

Morten Frisch giver en bedre forklaring: "I en artikel, der blev offentliggjort i Danish Medical Journal (30/6), foregiver læge Daniel Mønsted Shabanzadeh og hans medforfattere at ville kaste lys over en af problemstillingerne i den verserende debat om drengeomskæring, nemlig om omskæring af raske drenge giver øget risiko for seksuelle problemer i voksenalderen.

Shabanzadeh og medforfattere identificerede i litteraturen i alt 38 studier om konsekvenser af både drenge- og mandeomskæring, som de udsatte for en ’kvalitativ syntese uden metaanalyse’, hvilket dækker over en uigennemskuelig, subjektiv vurdering af studiernes lødighed og vægt. I betragtning af formålet med øvelsen – at belyse de seksuelle langtidskonsekvenser af drengeomskæring – springer det i øjnene, at forfatterne valgte at inkludere alle 38 studier, selv om kun fem af studierne handlede om omskæring af drenge; de resterende 33 studier vedrørte seksuelle konsekvenser af omskæring senere i livet og blandt mænd med forhudsproblemer. Størsteparten (87%) af de inkluderede studier er altså reelt set støj uden relevans for det spørgsmål, forfatterne ønskede at belyse – og dermed kan artiklens resultater naturligvis intet meningsfuldt udsige om konsekvenserne af drengeomskæring.

Da de fleste af studierne ydermere kun havde en opfølgningstid på få måneder til et par år, er det af indlysende grunde umuligt at udsige noget om, hvad de seksuelle langtidskonsekvenser for mændene i disse studier vil blive, og igen mangler disse korttidsstudier naturligvis helt relevans for spørgsmålet om konsekvenserne af omskæring i barnealderen.

Shabanzadeh og medforfatteres beslutning om at inkludere alle 38 identificerede studier, hvad enten det drejede sig om omskæring af drenge eller voksne mænd, raske individer eller patienter med et forhudsproblem, afrikanere eller vesterlændinge, og uanset om der i studierne var en opfølgningstid på få måneder eller flere årtier, er metodologisk dybt problematisk. Det er faktisk decideret ringe videnskab. En sådan kakofoni af 38 altovervejende irrelevante studier belyser ganske enkelt ikke det spørgsmål, forfatterne selv stillede: Hvordan påvirker omskæring af raske drenge sexlivet blandt de voksne mænd, de en dag vil udvikle sig til at blive?

Danish Medical Journal har sovet i timen. Denne artikel burde være afvist af redaktørpanelet eller de udpegede fagfællebedømmere. Der er tale om beklagelig, videnskabelig støj med en uunderbygget, generaliserende konklusion, der på det kraftigste må tilbagevises for at undgå yderligere forplumring af omskæringsdebatten herhjemme."

https://www.facebook.com/morten.frisch/posts/10209547476821142

Steven Snedkers billede

Man kan jo tage kirurgientusiasternes afledning ud i det absurde: hvis en https://en.wikipedia.org/wiki/Ampallang ikke synes at skade sexlivet og forældrene betaler, skal staten vel ikke stille sig i vejen? Og her vil alle ikke-sindssyge i kor råbe: JO!

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Et fornyligt meget omtalt studie, med påstanden om at omskæring af drenge ikke nedsætter følsomheden af penis, bliver pillet fra hinanden:

http://www.huffingtonpost.com/brian-earp/does-circumcision-reduce-_b_9743242.html

Steven Snedkers billede

Fremragende HuffPo-artikel, Johnnie Hougaard Nielsen. Tak.


     P. Rasmus B. Madsen
    s billede

Siger du at folk der ikke deler den generelle holdning ikke skal have taletid???

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Everyone is entitled to their own opinions, but they are not entitled to their own facts.

Folk der hævder deres egne "fakta" uden beviser fortjener ikke megen taletid for deres trosbaserede holdninger.


     P. Rasmus B. Madsen
    s billede

Måske, men jeg synes det er en glidebane... Fakta er ikke bare fakta alt efter hvem du spørger... Vil det så eventuelt betyde at religiøse personer ikke skal have taletid fordi deres tro ikke er fakta??? Eller skal man så antage at det er fakta fordi det er flere troende end ikke troende?? Eller skal der side et panel af bedrevidende der besættende hvad det er fakta?

Johnnie Hougaard Nielsens billede

Religiøse personer fortjener ganske rigtigt ikke taletid til fx at kræve samfundet indrettet efter deres tro på at homoseksualitet er en trussel mod samfundet - når de ikke kan underbygge påstanden med fakta.

Klimabenægtere fortjener heller ikke taletid til at påstå at gennemsnits temperaturen ikke stiger, når deres "dokumentation" er en kurve hvor de har fjernet de nyeste årtier.

Extraordinary claims require extraordinary evidence

Steven Snedkers billede

P. Rasmus B. Madsen hvis du læser de to første artikler, jeg linker til - og de er virkelig værd at læse - vil du kunne se hvordan journalister instrueres i at gøre deres arbejde bedre. For samfundets bedste.


     Bjarne Søegaard
    s billede

Børne omskæring burde være forbudt. Både for drenge og piger.


     P. Rasmus B. Madsen
    s billede

Bjarne det tror jeg ikke nogen er uenige med dig i. Men censur er aldrig en god idé

Johnnie Hougaard Nielsens billede

P. Rasmus B. Madsen - Ingen argumenterer for censur. Folk med sære påstande skal da ikke straffes for at offentliggøre dem.

Men de har ikke ret til at medier giver dem taletid, når der ikke er substans bag påstandene. Fx er det jo ikke sådan at folk der påstår at jorden er flad derfor skal have taletid i medierne.

Tilføj kommentar

Ja, dette er et dumt spørgsmål med et nemt svar, men det er der kun fordi spam-robotter er for dumme til at besvare den slags, mens mennesker ikke er.
👍

Log ind eller registrer dig for at lægge langtidsholdbare, konstruktive kommentarer.
Registrerede brugere får bedre editor og flere likes.